0
09917316032

جشن تولد دکتر اسماعیل موسوی و دکتر باقر ثنایی در جمع خانواده درمانگران سیستماتیک دوره سوپرویژن

به گزارش مرکز توسعه علمی خانواده درمانگران سیستماتیک اولین جلسه از سومین دوره سوپرویژن خانواده درمانگران سیستماتیک در تاریخ ۲۳/ آبانماه/۱۳۹۹ با حضور دکتر اسماعیل موسوی و دانشجویان دوره مذکور برگزار گردید. این در حالی بود که دانشجویان بزرگداشت مرحوم دکتر باقر ثنایی پدر علم مشاوره خانواده ایران در روز تولد ایشان و همچنین با توجه به تقارن با تولد دکتر اسماعیل موسوی ، اقدام به برگزاری جشن تولد این دو استاد در یک روز نمودند .

ارسال دیدگاه