0
09917316032

وابستگی سالم و ناسالم

انسان موجود مدنی است که دوست دارد که در کنار سایر انسانها زندگی کنند و خیلی از افرادی که در کوچه و بازار در حال حرکت هستند و یا در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند به دنبال پیدا کردن یک رابطه هستند. اما همین رابطه گاهی میشود بلای جان انسانها می شود . و شعرا بیشتر اشعارشان را در غم فراق یار است . می دانید چرا ؟

ما رابطه می گیریم وابسته می شویم اما جنس وابستگی ما ناسالم است .

حالا این سوال پیش میاد که وابستگی سالم و ناسالم چیست؟

شما می توانید به رایگان سمینار انسان سالم در خصوص وابستگی سالم و ناسالم را از زبان دکتر اسماعیل موسوی ببینید و بشنوید.

ارسال دیدگاه