0
09917316032
محتوای پادکست

مجموعه پادکست خونه در ما خونه کرده – قسمت دوم

مجموعه پادکست خونه در ما خونه کرده - قسمت دوم - به روایت دکتر اسماعیل موسوی تفکر سیستمی در خانوادهدر این قسمت دوم از پادکست "خونه در ما خونه کرده"، به بررسی ایده‌ای جذاب و آموزنده درباره ما به عنوان ...

مجموعه پادکست خونه در ما خونه کرده – قسمت اول

مجموعه پادکست خونه در ما خونه کرده - قسمت اول- به روایت دکتر اسماعیل موسوی توهم اراده: اتونازی و قدرت اختیاراولین قسمت از پادکست "خونه در ما خونه کرده" به روایت دکتر اسماعیل موسوی، رئیس و بنیان‌گذار خانه سیستمی ایران، ...