0
09917316032

فرایند یادگیری

خانواده درمانگر زرد نباشیم
برداشتن گام های منظم و موثر می تواند از اتلاف وقت و هزینه های گزاف جلوگیری کند.
دوره های حضوری و غیر حضوری
مهم نیست سر کلاس باشید یا در خانه، مهم تصمیم برای رشد و حرفه ای شدن در خانواده درمانی سیستمی می باشد.
اهداف مرکز توسعه و پژوهش خانواده درمانی سیستمی
هدف دکتر سید اسماعیل موسوی به عنوان موسس مرکز، توسعه رویکرد سیستمی خانواده درمانی ادر ایران و بین فارسی زبانان کل دنیا می باشد. شما هم می توانید برای نیل به این هدف به ما بپیوندید.
Previous
Next

مسیر درمانگر شدن در مرکز توسعه علمی خانواده درمانگران سیستمی

دوره ۶۰ ساعته

خانواده درمانی مقدماتی

آشنایی با مفاهیم و تاریخچه خانواده درمانی سیستمی 

دوره ۶۰ ساعته

دوره ۳۰ ساعته

خانواده درمانی پیشرفته

تکنیک های خانواده درمانی بر اساس رویکرد های مختلف

دوره ۳۰ ساعته

دوره ۸ ساعته

سبک های دلبستگی در درمان

سبک های دلبستگی ابزاری مهم و کار آمد در درمان می باشد که در این دوره شما با مفاهیم آن و کاربرد آن در درمان آشنا می شوید

دوره ۸ ساعته

دوره ۳۰ ساعته

بازی های روانی

در این دوره دانشجویان با دیدگاههای پالازولی ، اریک برن و کارپمن در خصوص بازی های روانی بحث می شود
دوره ۳۰ ساعته

۴۵ ساعته

سوپرویژن

در این دوره شما درمان را تحت نظارت دکتر سید اسماعیل موسوی به صورت واقعی تجربه می کنید

۴۵ ساعته

پیگیری

همراه شماییم

پس از گذراندن دوره سوپرویژن تا تبدیل به درمانگر واقعی همراه شماییم

پیگیری

برای ادامه لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

آیا . لطفا در فرم زیر عنوان کنید