0
03191012047

پرسشنامه تمایز یافتگی (تفکیک خویشتن) dsi

تمایزیافتگی

تمایزیافتگی خود عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی خانواده. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌بینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده است. تمایزیافتگی شامل نوعی ظرفیت درون فردی برای متمایز کردن تفکر و احساس و نیز توانایی بین فردی برای حفظ استقلال درون بافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی است.

تمایزیافتگی به معنای توانایی فرد برای تفکیک کردن خود از خانواده اصلیش در سطح هیجانی و شناختی وایجاد تعادل در سطح درون روانی و بین فردی وجود خویش است. همواره در زندگی آدمی دو نیروی متضاد وجود دارد که در تعادل با یکدیگر به سر میبرند : با هم بودن و فردیت.

از جمله ابزارهایی که برای سنجش تمایز یافتگی ساخته شده است پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) است. این تست دارای ۴۶ پرسش می باشد که شما می بایست به هر سوال به صورت : کاملا در مورد من صحیح است =  ۶-۵-۴-۳-۲-۱= ابدا در مورد من صحیح نیست” پاسخ بدهید.

تست dsi چهار مولفه اصلی در تمایز یافتگی را می سنجد که می توانید پس از ارائه آزمون نتیجه آن را در پنل کاربری خود در سایت مشاهده نمایید.

۱) واکنش عاطفی:

فرد کمتر تمایزیافته واکنش عاطفی بیشتری نشان می دهد و بیشتر انرژی اش را به سمت تجربه و شدت احساساتش متوجه ساخته است. برای چنین فردی احتمالاً مشکل است که در پاسخ به عاطفه دیگران باقی بماند. او در یک دنیای عاطفی به دام افتاده است.

۲ )جایگاه من:

به معنای حفظ یک هویت تعریف شده و روشن از خود در زمانی که فرد از طرف دیگران تحت فشار است تا طور دیگری عمل کند. افراد کمتر تمایزیافته کمتر برای خودشان فکر می کنند و عمل می کنند و احساس می کنند. درحالیکه افراد بیشتر تمایزیافته، توانایی دارند که مواضع شخصی خود را در روابط به کار گیرند و قادرند تا به افکار و احساساتشان، خارج از نیازشان به پیروی از انتظارات دیگران توجه کنند.

۳)گسلش عاطفی:

گسلش عاطفی زمانی است که نیاز به جدایی از سایرین احساس می شود و زمانی که احساسات عمیق و اعتقادات ضعیف و ترس از روابط نزدیک و صمیمی وجود دارد در گسلش عاطفی فردکاملاً از موقعیت یا روابط کناره گیری می کند. او روابط را قربانی می کند تا خود را حفظ کند. چنین افرادی گوشه گیر و جدا از سایرین هستند و ممکن است اهمیت و ارزش خانواده را انکار کنند، درحالیکه به صورت مداوم بر میزان استقلالشان می افزایند.

۴)هم آمیختگی با دیگران:

نقطه مقابل گسلش، آمیختگی عاطفی است زمانی که فرد ترس از جدایی را تجربه می کند، آمیختگی در روابط نزدیک را افزایش می دهد و در نتیجه هویت و ارزش خود را بیرون از خود جستجو می کند. در آمیختگی یا کمبود تفکیک فرد انتخابهای خویش را کنار می گذارد تا از این طریق هم آهنگی را در سیستم برقرار سازد. همچنین احساس مسئولیت زیاد برای واکنش دیگری، بیان دیگری از آمیختگی می باشد.

لطفا برای انجام این آزمون ابتدا وارد سایت شوید

ورود و ثبت نام