0
09917316032

کیفیت روابط عاطفی زوجین

کیفیت روابط عاطفی زوجین
هر کار ارزشمندی نیازمند تمرین و تلاش است هر موفقیت و آرامشی در گرو هزینه ای است که باید پرداخت شود از جمله سعادتمندی در ازدواج، آماری که از طلاق وجود دارد نشان میدهد قولهای روز اول ازدواج همینطور تعهدات و تفکرات والای افراد پایدار نمانده است.
چه چیزی باعث میشود افراد با اینکه می دانند الگوهایی رفتاری که به آن فکر میکنند میتوانند اضطراب زیادی به رابطه ی آنها ایجاد کند با این حال آنها را تکرار می کنند درست مثل کسانی که میدانند چه مواد غذایی برای سلامتیشان ضرر دارد ولی باز هم آن را پشت گوش می اندازد این نشان میدهد که در مهمترین مسائل خود ممکن است به راحتی بلوغ فکری خود را فراموش کنیم.
همیشه در زندگی اتفاقات و رویدادهایی برایمان رغم می خورد که شاید هیچ وقت به آنها فکر نکرده ایم که چقدر میتوانند تاثیرگذار باشد به دنیا آمدن فرزند، از دست دادن عزیز، ورشکستگی مالی، نوسانات محیط کاری، بیماری و… تمام این بحران ها می تواند فشار مضاعفی را در رابطهی زوجین خلق کند اگر ساختار خانواده به گونه ای نباشد که با انعطاف پذیری از چالشها با کمترین آسیب عبور کند دچار بحرانهای وخیمتر خواهد شد این واقعیت همیشگیه زندگی است.
وقتی هیجان و اضطراب به اوج میرسد و تداوم میابد، حتی کاملترین ازدواج ها ممکن است ناکارآمد جلوه کنند. فشار روانی ممکن است با مشکل های مختلفی وارد زندگی ما شوند و ازدواج مانند میله ی برق گیری است که اضطراب و تنش را از هر گوشه ای جذب میکند و اما برای تأمل و تغییر در الگوهای زناشویی مانند هر چیز دیگری به انگیزه و تمایل نیاز است.
در ادامه به برخی از الگوهای رابطه ای آسیب زا و کارآمد اشاره شده که روی کیفیت روابط عاطفی تاثیر گذار است یکی از الگوهای رفتاری ناسالم حین تعارض در زوجین آشفته یا زوجین خصومتی به این شکل است که زوجین یکدیگر را عامل مشکل قلمداد میکنند به عبارتی او را مخاطب سرزنشها، شکایات و… قرار میدهند
در صورتی که تعارض قسمتی از رابطه ی آنهاست که هر دو در آن سهیم هستند نه یکی از آنها.
این ویژگی و الگوی رفتاری زمانی که فشار روانی و تنش در رابطه ایجاد شود میتواند مشکلات زیادی را به همراه بیاورد به طور مثال راه حل های مسئله کمرنگ و ناممکن می شوند عملا توانایی خود را در حل مسئله نادیده میگیریم، گفتگو نمیکنیم مسئله را با خود حمل می کنیم نه حل،… در روابط سالمتر زوجین سهم
خود را جستجو میکنند پذیرای تغییرات هستند با مسئولیت پذیری و افزایش مهارت موضع خود را تغییر میدهند و مشکل را جزئی از رابطه می دانند نه شخص مقابل، مشکلات را به عنوان اموری گذرا و موقت در نظر میگیرند رفتارهای آزاردهندهی طرف مقابل را غیر عمد تلقی میکنند اعلام نیاز به جای اعتراض از الگوهای رابطه ای آنهاست به راه حلهای جدید و مشترک فکر میکنند. حسن نیت و تمایل واقعی از خود برای ایجاد روابط بهتر نشان میدهند انرژی خود را به سمت تمرکز بر خود هدایت میکنند (عوامل و مسائل پنهانی که عامل رنج شخص است )
آگاهی از قوانین برقراری رابطه موثر است، شاید ترجیح دهید آنها را نوعی پیشنهادهای مشفقانه در نظر بگیرید.
گاهی لازم است به عقل سلیم رجوع کنیم و گاهی نیازمند قدرت تجسم و منطق هایی که تا امروز غیرمتعارف می پنداشتیم هستیم تا بتوانیم از زاویه ی تازه ای به مسئله نگاه کنیم بنابراین در باب این توصیه ها باندیشید و ببینید آیا تمایلی برای آزمایش راه های جدید دارید؟
هیچ ایرادی ندارد که از کم شروع کنید تغییرات کوچک اما مثبت میتواند به تغییرات وسیع تر تبدیل شوند.
زندگی مشترکتان پیشاپیش از شما سپاسگزار خواهد بود.

ارسال دیدگاه